آنتن مخابراتی

در این بخش انواع آنتن مخابراتی  قرار دارد.


مقایسه کالا (0)


آنتن سقفی Ceiling Antenna

آنتن سقفی Ceiling Antenna

آنتن سقفی Ceiling Antennaآنتن فرستنده سقفی با ایجاد پوشش 360 درجه ای یک آنتن مناسب جهت استفاده به عنوان فرستنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل و ایجاد پ..

0 ریال

آنتن سکتورSectorial Antenna

آنتن سکتورSectorial Antenna

آنتن سکتورSectorial Antennaآنتن فرستنده سقفی با ایجاد پوشش 120درجه ای یک آنتن مناسب جهت استفاده به عنوان فرستنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل و ایجاد ..

0 ریال

آنتن لگاریتمی Logarithm Antenna

آنتن لگاریتمی Logarithm Antenna

آنتن لگاریتمی Logarithm Antennaآنتن لگاریتمی با زاویه 30 درجه ای یک آنتن مناسب جهت استفاده به عنوان گیرنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل می باشد...

0 ریال

آنتن پنل Panel Antenna

آنتن پنل Panel Antenna

آنتن پنل Panel Antennaآنتن فرستنده پنل با ایجاد پوشش 90 درجه ای یک آنتن مناسب جهت استفاده به عنوان فرستنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل و ایجاد پوشش د..

0 ریال

آنتن یاگی Yagi Antenna

آنتن یاگی Yagi Antenna

آنتن یاگی Yagi Antennaآنتن یاگی با زاویه 30 درجه ای یک آنتن مناسب جهت استفاده به عنوان گیرنده دستگاه های تقویت آنتن موبایل می باشد...

0 ریال

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)